SOBRE PRESSUPOSTOS I RETALLADES

2011-07-25 18:51

Promeses incomplertes, més disminució per APS i protestes ciutadanes.

El conseller es va comprometre a que les retallades no malmetrien:

- L’Atenció Primària de Salut

- L’atenció urgent

- L’atenció a malalties greus


De moment, el compromís respecte a les dues primeres s’està incomplint.

Pel que fa a l’atenció urgent, s’està produint el tancament de serveis d’atenció a urgències depenent de l’APS. (+)

Fa temps que sabem que l’atenció continuada que prestem és ineficient, que es podria fer d’una altra manera. Ja l’anterior Govern va abordar, amb limitacions, un pla de reforma de l’atenció continuada i d’urgències a l’atenció primària. Però ara, sense ordre ni concert, i sobretot, sense escoltar l’opinió dels professionals que hi treballen (i que poden aconsellar amb millor coneixement de causa) s’estan tancant punts d’atenció continuada en diverses poblacions. Fer-ho d’aquesta manera és perillós i provocarà, amb tota probabilitat, un increment injustificat i ineficient, d’urgències a centres hospitalaris. Ciutadans, entitats i ajuntaments van manifestant la seva protesta pel tancament de centres d'atenció continuada i per la disminució de serveis relacionats amb l'APS.

Algunes mostres:

Consultori Colònia Güell

Atenció continuada (1) (2) (3) (4) (5)                 

Manca d’ús d’avortament farmacològic

 

Malgrat la nota de premsa del Departament de Salut, la partida pressupostària per a AP del CatSalut per al 2011 disminueix respecte a la del 2010 (del 18,3% al 17,55%), mentre que la partida per a atenció especialitzada puja del 55,9% al 56,25% (pàg. 16)  

AIXÒ ÉS POTENCIAR L'ATENCIÓ PRIMÀRIA?