Sense passar-se de frenada. Article d'opinió a La Vanguardia de la Dra. Helena Ris, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals.

2011-04-05 20:37

La patronal propera al Govern també mostra la seva alarma per la retallada pressu-
postària
. (+)