Resposta a la carta de FoCAP de la cap de la Secretaria del conseller

2011-02-04 12:14

Resposta a la carta de FoCAP de la cap de la Secretaria del conseller 

 

"Per indicació del conseller de Salut em plau agrair la tramesa de la carta que li han fet arribar, alhora que demana li transmeti que tindran en consideració les seves aportacions reflectides en l'article referenciat, ja que es tracta d'un document ple de bones propostes."
La Junta Directiva agraïm la resposta a la carta (+) i reiterem la petició d'entrevista per quan li sigui possible per parlar de les nostres (bones) propostes.

Aprofitem per recollir unes declaracions a El Periódico del dia 16 de gener, on el conseller Boi Ruiz va desgranant les seves propostes, i algunes fan referència a l’atenció primària.
Podríem estar d'acord amb ell quan diu: “Els seus metges i infermeres (dels CAP)  tindran més capacitat decisòria, a canvi d’assumir més responsabilitat.” O: “ Hem d’aconseguir disciplina en els serveis d’urgències. Ens consta que un 80% dels pacients visitats de manera urgent no requerien una atenció immediata. Tot i que això sempre ho sabem un cop s’han visitat, hem de reorientar aquestes persones perquè vagin als CAP”. O quan diu que es fan massa proves diagnòstiques, o que hi ha cultura receptista... 
 

Cal anar buscant les mesures més raonables, que no afectin negativament la salut dels ciutadans i comptar amb la implicació dels professionals tant de l’atenció primària com de la secundaria i l’hospitalària. Està bé obrir el debat social sobre temes com l'excessiu ús de medicaments o l'inadequat ús dels serveis d’urgències perquè caldrà una confluència entre administració, professionals i ciutadans per poder sortir de la situació amb èxit. Reiterem les nostres propostes expressades en el document "En temps de crisi més atenció primària" (+) i la nostra disposició a treballar conjuntament en aquest sentit.