PROPOSTES PER A L'ÚS ADEQUAT I EFICIENT DELS MEDICAMENTS A CATALUNYA

2011-07-31 20:21


PROPOSTES PER A L'ÚS ADEQUAT I EFICIENT DELS MEDICAMENTS A CATALUNYA
Document elaborat per un grup de metges i farmacòlegs de tot l'estat que fa 24 propostes per millorar l'ús del medicament. Emplaça l'administració i les agències del medicament a impulsar canvis legislatius, polítics i organitzatius per intervenir en una qüestió cabdal per a la sostenibilitat del sistema i la qualitat assistencial. Necessari i aclaridor en aquests moments que cal prendre les millors decisions. (+)
__________________________________________________________________