Informe de l'enquesta sobre autonomia de gestió dels EAP

2011-01-28 11:11

El document adjunt exposa de forma resumida els resultats de l’enquesta (contestada per 262 professionals d’EAP) realitzada pel pla d’Innovació en APS sobre l’autonomia de gestió. En resum, els resultats orienten a un majoritari desig d’entrar en projectes d’autonomia de gestió de cada EAP, considerant aspectes positius (entre ells la gestió de l’agenda de l’atenció secundària) i acceptant riscos.
Els resultats orienten a una majoritària aposta dels professionals pel desenvolupament de l’autonomia de gestió, malgrat que molts creuen que les entitats proveïdores no ho volen.
Segons les preguntes, els qui creuen que milloraria totalment o molt els resultats oscil·len entre el 45 i el 61%. Una gran majoria aposta perquè l’EAP gestioni personal (51%) o altres aspectes de l’EAP (per sobre del 70%). Destaca el baix percentatge (29%) que aposten per la gestió de la farmàcia i l’aposta clara per a gestionar l’agenda de l’atenció secundària (anomenada especialitzada a l’enquesta): un 72%.
La majoria desitgen entrar en autonomia de gestió (un 69% dels qui encara no hi són) i aposten per assumir riscos (inclosos els econòmics en un 77%).
Molts (82%) creuen que permetria la incorporació de nous perfils professionals: psicòlegs, fisioterapeutes, podòlegs, dietistes...
A la part qualitativa s’apunten beneficis per ciutadans, empreses proveïdores i professionals. També dificultats i condicions pel desenvolupament de l’autonomia de gestió.

L’enquesta és un bon punt de partida perquè el nou Govern de la Generalitat aposti per l’autonomia de gestió dels EAP del país, incloent-hi l’ICS i la resta d’entitats proveïdores.

Consulta l'informe (+)