"Situación de la asistencia primaria en Cataluña" per Luis Capacete, metge de família

2009-10-18 19:18

L'autor fa una anàlisi de la situació de l'atenció primària a Catalunya en els últims anys. Comença descrivint els canvis legislatius i les decisions polítiques que han marcat les accions del Departament dirigides a facilitar la penetració del sector privat i la introducció de noves formes de gestió entre les que destaca el paper dels polítics locals i del gerencialisme neoliberal.L'augment demogràfic s'acompanya d'un augment d'activitat però no d'igual manera d'un augment de personal i fins i tot d'un descens relatiu del pressupost dedicat a l'AP. Conclou que ens trobem amb 38 entitats gestionant el sistema públic d'atenció primària, la majoria relacionades entre si en una complicada xarxa d'influències i d'interessos econòmics i que d'aquesta nova realitat no hi ha cap avaluació que en demostri les seves bondats respecte el model de provisió i gestió pública. Francesca zapater. Metgessa de Familia