Programa per a l'atenció a les persones amb malalties cròniques. Carta al conseller de Salut

2011-05-18 21:04

Programa per  a l'atenció a les persones amb malalties cròniques

Carta al conseller de Salut, Hble, Sr. Boi Ruiz