En temps de crisi, més Atenció Primària

2010-11-05 12:04

La crisi econòmica repercutirà en els recursos econòmics disponibles per la xarxa sanitària pública i obligarà les administracions públiques a fer canvis en les seves polítiques. Pensem que aquests canvis han d'anar en el sentit d'assegurar la qualitat i l'equitat tot millorant l'eficiència del sistema, donant a l'Atenció Primària de Salut més poder resolutiu i més capacitat de gestió.
Més info (+)