El forum europeu

2009-07-20 18:20

Informacio sobre el foro europeu d'atencio primaria, actualment en gran desenvolupament , actiu per defensar els sistemes sanitaris basats amb l'atencio primaria , tal com es recomana des de l'OMS

EFPC_Folder4.pdf (253,4 kB)