Comentaris del FoCAP sobre el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, presentat el dia 2 de març de 2011 pel conseller Sr. Boi Ruiz

2011-04-12 20:09

Comentaris del FoCAP sobre el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari  públic, presentat el dia 2 de març de 2011 pel conseller Sr. Boi Ruiz  (+)

 

El Departament de Salut va concretant les mesures anomenades “per la sostenibilitat del sistema” i tot i que cal anar veient com s'aplicaran, volem fer alguns comentaris.

Per començar trobem a faltar una anàlisi de les causes de la pressuposada insostenibilitat del sistema... (+)