Analitzant els números (+)

2011-06-10 20:25

PER A ATENCIÓ PRIMÀRIA
AP de l'ICS l'any passat va acomplir el pressupost i se la castiga amb una retallada del 10,7 %. (+)