ANÀLISI DEL PRESSUPOST DE SALUT 2011 i PROPOSTES ALTERNATIVES PER MILLORAR EL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT

2011-07-25 18:52

L’Informe elaborat per iniciativa del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) (+) es va presentar el dia 8 de juliol en roda de premsa. En destaquem els punts: > La retallada de la despesa real proposada en relació a la realitzada el 2010 és
del -14,2%. Si tenim en compte l’increment de l’IPC la disminució de despesa del 2011 serà del -17,7%.

> El Departament de Salut ha estimat la despesa pública en salut a Catalunya a l’any 2009 en el 5,86% del PIB, clarament inferior tant a la mitjana espanyola (6,7%) com l’europea dels 27 països (7,4%).

> Per la sostenibilitat del Sistema de Salut cal reestructurar, reordenar, reorientar i augmentar el finançament. Retallar és tenir una altra cosa més petita, disminuïda, però que pot seguir sent poc sostenible.