" A LA SEVA SALUT". GRUP D'ETICA DE LA CAMFIC

2009-07-20 13:14

Triar especialista i hospital, tal com ara pot triar metge iFer-se proves o visites especialitzades el mateix dia, si sónFer-se proves i visites especialitzades no urgents en un màxim deObtenir informe escrit de totes les proves que es faci, així comObtenir tot el que es derivi d’una visita especialitzada (receptes,Tenir informació clara de les proves i tractaments que se liSaber que la seva infermera i metge de capçalera estan al cas deTenir la seguretat de que la història clínica està al seu servei,

A LA SEVA SALUT!

Centrats en les persones

La finalitat del sistema sanitari públic és servir les persones, procurar-los

una atenció sanitària que doni resposta a les seves necessitats, que els

ajudi a mantenir la seva salut.

El nostre compromís com a infermeres i metges de família és estar al

seu servei i procurar que rebi una bona atenció, no sols per part nostra

sinó també per part dels especialistes i hospitals, quan els necessiti.

El nostre és un bon sistema sanitari però pot ser encara millor. Per això

cal que vosté pugui:

 

-

infermera de capçalera i centre de salut.

 

-

urgents, sense perdre hores a la sala d’espera d’urgències.

 

-

15 dies.

 

-

de totes les visites amb especialistes.

 

-

noves citacions, transport sanitari, etc.) en el mateix lloc on sigui

atès.

 

-

proposen inclosos els seus riscos, evitant actuacions que el posin

en perill.

 

-

l’atenció especialitzada i hi poden influir en el seu benefici.

 

-

amb totes les garanties de confidencialitat.

Fa 25 anys, la reforma de l’atenció primària de salut, amb la creació dels

centres de salut, i la millor formació dels seus professionals, va suposar

un gran avenç.

En canvi, la reforma de l'atenció especialitzada i dels hospitals mai s’ha

fet: seguim construint hospitals amb els mateixos criteris obsolets.

Enlloc de treballar en la necessària reorientació dels nostres hospitals i

de l’atenció especialitzada, creiem que s'estan prenent decisions en una

direcció equivocada: centrar tot el sistema sanitari en els hospitals.

A la seva salut, els metges i infermeres de família ens volem esforçar

per apropar l’atenció a vostè, per aconsellar-lo i per coordinar la millor

atenció que necessiti.

Els bons hospitals són imprescindibles per atendre malalties complexes.

A la seva salut, seguim imaginant uns hospitals que donen suport a la

seva infermera i metge de capçalera per a que el puguin atendre millor.

Una atenció sanitària centrada en els hospitals, sempre és més cara i té

més riscos per a la salut.

Per això, a la seva salut, volem que l’atenció sanitària es centri en vostè.

Volem prestar-li el màxim de serveis i de la màxima qualitat en els

centres de salut, amb la col·laboració dels hospitals.

A la seva salut!