La nova Junta Directiva del FoCAP va ser escollida en l'assemblea general del dia 6 de juny de 2011.


Francesca Zapater, metgessa de família Vilanova del Vallès, presidenta

Montserrat Maynegre, infermera, Mataró, vicepresidenta

Elena Serrano, metgessa d'atenció primària, Barcelona, secretària
Manel Ferran, metge de família, Barcelona, 
tresorer

Alícia Carrascón, llevadora. ASSIR Baix Llobregat Nord, vocal

Albert Planes, metge de família, St. Eugènia de Berga, vocal

Mercè Rico, treballadora Social, Manlleu, vocal

Helena Roig, Àrea de Docència, Formació i Recerca. Àmbit d'AP Barcelona Ciutat, ICS, vocal

Meritxell Sanchez, metgessa d'atenció primària. EAP Besòs, Barcelona Ciutat, ICS, vocal