L'Ideari del FoCAP

En benefici de la salut dels ciutadans de Catalunya, el Fòrum Català d'Atenció Primària treballa per:

 1. Promoure i millorar un sistema nacional de salut que sigui:
   -  Universal i equitatiu.
   -  Orientat a les necessitats reals dels ciutadans.
   -  Eficient: que faci allò que sigui necessari pels ciutadans i amb ús adequat dels recursos.
   -  Honest i escrupolós en l'ús dels recursos de tots els ciutadans.
   -  Sense ànim de lucre per part de les entitats que gestionen els serveis.
   -  Prudent i segur en les activitats que proposa als ciutadans.


  2. Evitar i disminuir la progressiva medicalització de la salut.


  3. Promoure els valors que impregnen la pràctica dels professionals d'atenció primària, que tenen una bona expressió en els valors de la CAMFiC i de l’AIFICC.


 4. Promoure el desenvolupament de l'Atenció Primària de Salut i el seu rol preeminent en el sistema nacional de salut en benefici de la millora de la salut dels ciutadans, basant-nos en les nombroses evidències internacionals que així ho aconsellen.


 5. Promoure la gestió de l'Atenció Primària de forma independent d'altres estructures sanitàries. Les seves funcions i valors diferents, i complementaris, així ho aconsellen per assegurar l'orientació de tot el sistema cap a les necessitats reals dels ciutadans.

El Fòrum Català d’Atenció Primària no té cap ànim de lucre, i no es finança per entitats amb interessos econòmics en l’àmbit del sistema sanitari.