CARTA DES DE RAVAL SUD

EAP Raval Sud | 2011-05-05

MOLT CONVENÇUT HA D'ESTAR EL GOVERN DE VOLER POTENCIAR LA MEDICINA PRIVADA I LES SEVES MÚTUES MÈDIQUES, PER PROVOCAR UN DESMANTELLAMENT TAN FEROTGE DE LA SANITAT PÚBLICA
La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya aprovada l’any 1990 configura el model sanitari català sota els principis de
1. La sanitat és un servei públic, finançat públicament.
2. Assistència sanitària universal.
3. Sistema sanitari integrat: èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
4. Equitat i superació de les desigualtats territorials i socials en la prestació dels serveis sanitaris.
5. Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència.
L’atenció a la salut de les persones a les diferents etapes de la seva vida en els Centres d’Atenció Primària ha contribuït a la millora de la qualitat de vida de la població i a la disminució de les consultes i les urgències als hospitals.
Des que es va iniciar la reforma de l'Atenció Primària a Catalunya l'any 1986, aquesta ha gaudit d'un reconeixement nacional i internacional .El desmantellament progressiu de la Sanitat Pública, ja iniciat fa uns anys i rematat en aquests dies, suposarà trencar la igualtat territorial i social de les prestacions sanitàries, un descontrol de les malalties, una sobresaturació de les urgències hospitalàries, i un allargament en les llistes d'espera d'especialistes tant ambulatoris com hospitalaris.
Com a exemple del que s'ha dit anteriorment ,els serveis de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona ja estan cridant l'atenció sobre un repunt de la tuberculosi en els barris pobres amb alts índexs d'immigració (especialment a Ciutat Vella). La disminució dels serveis socials i les condicions de vida i laborals dels ciutadans són algunes de les explicacions.
No són veritat les paraules del Sr Boi Ruiz quan diu que no s'han efectuat retalls, no és veritat que no hi hagi canvis. N’hi ha, arbitraris i sense criteri. Estem assistint a la destrucció progressiva del que durant aquests anys s’ha estat construint amb l’esforç de totes i tots els professionals.
Desitgem i esperem, com va apuntar en el seu dia el president del col•legi de metges Dr. Vilardell, que la Conselleria de Salut torni a plantejar novament la sanitat que vol i desitja per a la seva població.

Per tot això, els sotasignants, professionals de diferents disciplines que treballem en els centres d'Atenció Primària ens sentim amb el compromís d’informar a totes les persones que atenem i a la ciutadania en general del que està passant i de com això pot repercutir i afectar negativament a la seva salut actual i futura.

Adhereix-te. Escriu un comentari a respon.

Comentari nou