Re:i si sóm una mica crítics?

Trini DUI | 2011-05-02

Molt bé ser crítics. No ens hauríem d´oblidar de ser-ho sempre, no només en temps de crisi. Ara bé la crítica no es pot generalitzar tant que faci que al menys jo, no pugui reconeixer ben bé de que s´està parlant. Estic d´acord amb la resposta de la Montse. Algú en aquest foro deia que no està d´acord en l´acompliment horari?
Com és que les crítiques es fonamenten básicament vers als professionals que majoritariament aguantem el sistema?. Les infermeres del teu centre fan 6 visites diaries? i res més?. Qué és de la gestió de la demanda aguda? I de la atdom? i de tota la comunitària i de totes les técniques que s´originen en un EAP?. Tu a on treballes? I si pots treballar sol, molt millor. Deixa anar la infermera que no et cal. Siguem respectuosos amb els de 15 h, que a fi de comptes, tenen sentencia judicial, cada vegada són menys i els queda menys, i no són el problema. Pel que fa als SAP, jo trobaré a faltar el suport tant de primera línea, ben segur, encara que no se.ns ha impedit mai fer la millor autogestió que es pot fer. del que no puc opinar gaire és del tema de la industria farmacéutica perque no he partcipat mai d´aquest assumpte. M´agraden els foros on tothom pot dir la seva i sóc una defensora absoluta de la llibertat d´expressió, que respecto. Aixó no vols dir que estigui conforme llegint opinions que fan crítica superficial i no aporten res.

Comentari nou