No s'ha de retallar res

Sara ortiz | 2011-04-30

Es ben conegut, (sino, només s'ha de llegir qualsevol dels múltiples articles o llibres del Sr. Vicens Navarro) que a Catalunya es dedica un percentatge dels ingresos menor que el dedicat a la resta d'España, i molt menor del que es dedica als paisos del nostre nivell, els de la UE 15, a la sanitat i als serveis socials.
Per tant amb aixó que anomenen crisi o sense, a nosaltres ens cal exigir que aquest percentatge augmenti, no assumir que hi ha pocs calers quan s'estàn reduint els impostos alos mes rics. Aixó en una de les comunitats d'Europa on menor càrrega impositiva tenen les grans fortunes. Volen liquidar la sanitat pública amb l'excusa de la crisi.

Comentari nou