retallades

trinitat | 2011-04-11

les politiques d'estalvi d'un país cal que s'enfoquin en un altra direccio que no atenti als drets bàsics de les persones,com són la salut i l'educació,això suposa un greu retrocés de tot allò pel que s'ha estat lluitant durant molts anys (molts formen part ara del govern). Sens dubte,hi han d'altres àmbits on l'estalvi no repercutiria en les persones,a tall d'exemple:sous vitalicis d'ex alts carrecs, escortes,viatges,defensa...

Comentari nou