Retallades del 12 %

M. Familia | 2011-04-06

En la seva roda de premsa desl 100 deis el President mas ha dit que e scomprometia a no retallar més del 10 % del pressupost. A l'AP de l'ICS la instrucció que s'está donant és retallar un 12 %. Aixó només pot significar que a nosaltres ens toca més.
INDIGNEU-VOS... i a més MOBILITZEU-VOS....

Comentari nou