Re:en temps de crisis, tots a veure pacients!

Sebas | 2011-04-01

molt em temo que part d'això ja s'està fent i malauradament el resultat és que l'ex-director de SAP, adjunt etc.. que arriba a un EAP termina desplaçant un interí de l'EAP que s'en va a l'atur, perquè si no és així no hi ha estalvi i l'objecitu en aquests moments no és la eficiència, és l'estalvi.

Comentari nou