Re:Mutues privades

Maribel Pasarín | 2011-01-17

Això va més enllà... qui tindrà interés i força per vetllar per un sistema sanitari de qualitat, si els que socialment més força tenen en moltes ocasions són les classes socials més benestants, si aquests estan més interessats en el bon funcionament de l'atenció sanitària privada?

Comentari nou