Mutues

Lydia Riba Bellera | 2011-01-17

El cooperativisme i el mutualisme ha estat molt arrelats dins del nostre país.
Evident que el ciutadà es lliure d'escollir unes prestacions sanitàries de qualitat, en quan a ser més individualitzades, és a dir privades. De fet és una pena que un sistema sanitari públic estigui en condicions precàries, és possible que una mala gestió i un mal ús per part de tots, gestors i usuaris, la ha fet trontollar.
Si el Conseller recomana l'ús de la mútua privada, caldrà deixa clar tota una sèrie de duplicitat de serveis que es produeixen freqüentment, tipus receptes, proves i seguiment del problema de salut. Cal ajudar a l’usuari per tal de que sigui responsable. Cal que l’usuari sigui gestor de la seva salut, els professionals sanitaris només l’ajudem en aquelles situacions que ell no ho pet fer. Cal evitar que digui; COM QUE JO HO PAGO tinc dret a tot.
A banda de les compensacions que es poden oferir pels mutualistes, caldrà una millor gestió i un rigor ètic i professional. Crec que és prou difícil.


Comentari nou