el ¿nostre? conseller

Sara Ortiz | 2011-01-16

No ha necessitat de gaire temps per parlar i començar a desmuntar la sanitat publica, ja ens podem anar preparant. No crec de cap manera que aixó sigui fruit de la improvisació, aquesta gent ho tenen molt clar...i van amb pressa. Hauriem de fer algo per defensar la nostra empresa, la nostra feina i la nostra dignitat.

Comentari nou