Re:Responsabilitat i seny

Jaume A. Giménez | 2011-01-14

El sistema sanitari és sostenible gràcies al professionalisme, entrega i exel·lència dels metges catalans i als seus sous, els més baixos d'Europa.

Comentari nou