Participació ciutadans i professionals a Primària

Pep Martí | 2010-12-01

Proposta de dinamització dels Consells de Salut
Pep Martí. CAPS novembre 2010
Dels Consells com a instruments del CatSalut a les Comissions de Salut d’Àrees Bàsiques com a instruments de millora de l’Atenció Primària i la salut Comunitària.
Els Consells de Salut de districte de Barcelona han funcionat com a òrgans formals (reglament, ordres del dia, actes, permanents, etc) d’informació, generalment de dalt a baix, de polítiques, plans i programes de l’administració.
De composició molt heterogènia i generalment poc representativa del teixit social (per altre banda molt poc motivat i representatiu) i més presencia d’entitats proveïdores de serveis. S’han donat inclús negatives a participar d’entitats representatives veïnals.
En aquests moments podem dir, que en general, els Consells son instruments funcionals del Servei Català de la Salut que es qui porta la iniciativa i formals dels districtes. No lideren ni coordinen i en prou feina informen d’activitats de salut comunitàries dutes a terme en el seu territori, ni els problemes molt concrets de l’assistència més propera.
PROPOSTA. Caldria que els òrgans de participació de ciutadans, professionals i entitats proveïdores, sirguessin instruments de treball útils del sistema, tan exposant necessitats i demandes, com participant en la programació i coordinació les accions de salut comunitària de tots els actors implicats en un territori, millorant també la qualitat i sostenibilitat del sistema de salut.
Per que això sigui real i operatiu s’ha de donar en un nivell territorial inferior a l’actual (A Barcelona districtes amb més de 100.000 habitants) per lo qual es proposa constituir Comissions de Salut de ABS o CAPs, que després s’integrin en els Consells de Salut de districte i aquests enviïn els seus representants al Consell de Salut de ciutat.
Aquestes Comissions de Salut han de ser instruments de treball a nivell de l’atenció primària i la salut comunitària, de lideratge compartit: administració, professionals i ciutadans i dinamització per part dels responsables de salut comunitària del territori. Si en un territori ja existeix una Comissió de Salut semblant a nivell de plans de desenvolupament comunitari, llei de barris, etc, evidentment no caldrà crear-ne una altre de nou.
En aquesta Comissió hi ha d’haver-hi tots els actors que actuen en salut en un territori (de 15.000 a 25.000 habitants) i representants potents del teixit social (Primària, ASPB, serveis socials, salut mental, farmàcia, centre cívic, casals, geriàtrics i sociosanitaris, associacions cíviques importants i associacions de veïns)
Seran funcions i tasques d’aquestes Comissions tot el referent a la salut del seu territori: millora de la qualitat i sostenibilitat del sistema; vehicle de demandes, necessitats, reclamacions; participar activament en tasques de salut comunitària; implicació dels ciutadans en la cura de la seva salut i la salut de la comunitat; us racional del sistema; millora de les condicions de treball dels professionals i l’atenció i satisfacció dels usuaris, etc.
Seran funcions dels Consells de Salut de districte el recollir, treball i fer propostes tan de les aportacions de les Comissions de Salut del territori ja esmentades, com de l’administració responsable (CatSalut, ASPB, Ajuntament) Deliberar, acordar, portar a terme o proposar a nivells superiors, els acords i retornar les respostes a les Comissions de Salut.
Pensem que un implicació i corresponsabilitat del ciutadà, aliat amb els bons professionals de l’Atenció Primària i Salut Comunitària i de Salut Pública, a aquest nivell, pot ser un bon instrument d’ajuda a la millora de la salut, de la qualitat i de la sostenibilitat del sistema púbic de salut.

Comentari nou