En temps de crisi....

Amando Martín Zurro | 2010-10-11

He llegit el document i estic d'acord amb l'anàlisi i les recomanacions però trobo a faltar una part referida a la integració de serveis en el territori (serveis comunitaris integrats) nucleats per l'atenció primària, Personalment i des del Pla d'Innovació d'AP i SC he mantingut la necessitat de que es produeixi aquesta "transversalització" dels serveis d'atenció a les persones a nivell individual i col·lectiu o comunitari, en la que conflueixin els altres serveis que s'apunten al document, però no necessariament incorporats, al menys en la seva totalitat, als centres i equips de salut. També seria important parlar de la necessitat de potenciar els processos de coordinació/integració amb els recursos de salut pública per possibilitar la generació d'una nova estratègia conjunta entre AP i SP ( la nova salut comunitària). També seria, en la meva opinió, esmentar la necessitat de reorientar les remuneracions dels professionals en funció dels resultats i la qualitat, de flexibilitzar les organitzacions dels centres i del treball....

Comentari nou