Gestió dels EAP pels hospitals

Manel Ferran | 2010-05-06

En els ultims anys hi han hagut vidersos estudis finançats pel Departament de Salut, que no han aconseguit demostrar que la gestió de l'AP per hospitals o consorcis hospitalaris, sigui millor que la gestió des de l'ICS (en el módel en que l'AP tenia una gestió autónoma no lligada a la dels hospitals). Els estudis si que han demostrat que la gestió autónoma dels EAP model EBA genera més satisfacció entre els professionals, pèro tampoc diferencies en altres aspectes.
Malgrat aixó estem assistint en els ultims mesos a l'adjudicació per part del CatSalut de la gestió de diferents nous EAP a entitats hospitalaries. Des del Departament de Salut el missatge segueix essent que l'AP és clau i que cal potenciar-la, pèro per altre banda la realitat va cap a la supeditació absoluta dels EAP als hospitals. Igualada n'és un exemple més.
S'ha tingut en compte la opinió dels professionals ? Convertirem Catalunya en un gran Parc Hospitalari?

Comentari nou